วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2552

เรียนอาจารย์นิเทศ

ช่วงเดือนมกราคม งานที่ทำคือ รับ-ส่งเอกสารและถ่ายเอกสาร
แล้วไปจัดสถานที่อบรมที่วัดพระศรีอารย์
และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

องค์การบริหารจังหวัดราชบุรี

องค์การบริหารจังหวัดราชบุรี
div>

รูป

div>
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...